"Vår affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka
och globalt marknadsföra produkter och tjänster till industrier."

Vision

Vår vision är att vara en ledande aktör inom byggnadsindustrin där kunder lätt kan känna igen Areco:s produkter och varumärke. Areco som varumärke ska förmedla kompetens, erfarenhet, konkurrenskraft och kundanpassning. Samtidigt ska Areco vara ett modernt, nytänkande och piggt inslag i en traditionell bransch.

Vi erbjuder våra kunder skräddarsydda helhetslösningar. Genom ett komplett utbud av varor och tjänster vill vi vara kundernas självklara partner från råmaterial till stålbyggnader och industrier. Vi arbetar ständigt för att utveckla vårt partnernätverk och erbjuder kunskap så att kunderna kan expandera tillsammans med oss.

Vår vision är att fortsätta växa och utvecklas med en utökad distribution och lagerhållning i Sverige. Vi planerar dessutom att etablera flera fabriker, och att öka försäljningen i norra Europa.

FÖRETAGSFILOSOFI

Areco är en lyhörd koncern. Våra kunder betyder allt för oss och vi vill basera vårt sortiment, produkternas kvalitet och pris utifrån kundernas behov.

Vi föredrar att kalla denna filosofi partnerskap snarare än ett kund och leverantörsförhållande. Det är viktigt att båda parter kan växa och dra nytta av relationen. Det är därför vi arbetar för att erbjuda ett komplett sortiment och skräddarsydda lösningar till våra kunder. Vi vill vara en långsiktig partner och försöker anpassa oss efter våra kunders förändrade behov.

Att skapa en positiv upplevelse av våra produkter och tjänster är alltid vår främsta prioritet. Utan att kompromissa med vår professionalism vill vi vara ett modernt och inspirerande inslag i en traditionell bransch. För att uppnå detta försöker vi ständigt utmana oss själva genom att presentera våra produkter på nya och kreativa sätt.

På Areco värnar vi om våra talanger. Vi vill ge alla möjlighet att växa inom företaget. En bra och inspirerande arbetsplats är avgörande för fortsatt utveckling och expansion av Areco. Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att förbättra Areco:s miljöengagemang, men också med att ta ett större socialt ansvar. Areco har länge genom sitt sponsorskap stöttat idrotten och planerar att utöka sitt sociala engagemang.

Företagskultur

Som team är vi erfarna, snabba och flexibla. Vi har en modern och nytänkande syn både på branschen och våra produkter. Det är därför vi alltid försöker gå vår egen väg och tänka innovativt för att tillsammans med kunden hitta effektiva lösningar.

Inom Areco är mångfald av stort värde. En bra sammansättning av medarbetare med varierande erfarenheter, kunskaper och kulturer ökar verksamhetens effektivitet och kvalitet. Areco:s team är uppbyggda av människor med stor kompetens och med erfarenhet från olika områden, som alla arbetar efter samma kärnvärden och mål.

Vi är övertygade om att en god och trivsam arbetsmiljö med högt i tak är av godo. Stor respekt för våra kunder liksom för varandra, skapar konkurrenskraft.

Kvalitet

 

Areco erbjuder kvalitativa och starka produkter där råmaterialet kommer från certifierade och ledande stålverk. Vi tar fullt ansvar för materialet och lämnar generösa garantier.

Samtliga produkter följer marknadens krav och är CE-märkta. Det innebär att produkterna är tillverkade enligt EU:s byggproduktdirektiv vad gäller krav på bl a hälsa, säkerhet, funktion och miljö.

Det är en självklarhet att de tjänster som Areco erbjuder håller en hög kvalitet. Koncernen har hög kompetens och stor erfarenhet. Vi uppdaterar kontinuerligt våra arbetsmetoder och har en maskinpark i ständig teknisk förnyelse.

Miljö & Hållbarhet

 

Areco lägger stor vikt vid både miljö och säkerhet. Vi arbetar aktivt för att effektivisera företagets processer och för att minska belastningen på miljön. Att återvinna och sortera så långt det är möjligt och att försöka minimera uppkomsten av restprodukter och avfall är en naturlig del av vår verksamhet.

Vi ställer miljökrav på leverantörer och försöker själva ständigt eftersträva minskad miljöpåverkan från våra transporter. Lagring och distribution av Areco:s produkter sker alltid på ett säkert sätt.
Att följa lagar och förordningar är en självklarhet och ett minimikrav på nivån för vårt miljöarbete.

>> Hållbarhetsredovisning 21/22 (PDF)
>> Hållbarhetsredovisning 22/23 (PDF)

Arbetsplats

 

En bra och säker arbetsmiljö är en grundförutsättning för att Areco ska vara ett efterfrågat och konkurrenskraftigt företag. Vi värnar om våra anställda. Deras trivsel och säkerhet är av högsta prioritet. Att inga medarbetare utsätts för kränkande eller diskriminerande behandling är en viktig del av vår företagskultur. Arbetsmiljöfrågor ingår som en integrerad del av företaget. Vi försöker ständigt förbättra våra arbetsrutiner och underlätta det dagliga arbetet med de hjälpmedel och metoder som finns tillgängliga. Vi har rutiner för besiktning, underhåll och tillsyn av våra produktionslinjer, transporter och utrustningar. Årligen följer vi upp hur miljöarbetet fungerat för att kunna skapa en ännu bättre arbetsplats.