1 januari 0001

I huvudet på en konstruktör - Samir Goralija

Sedan drygt fyra år tillbaka arbetar Samir som konstruktör på Areco. Trots att det är 70 anställda på huvudkontoret i Malmö känner han sig inte som en i mängden.
– Det är en väldigt bra stämning trots att det stundtals är hög arbetsbelastning. Vi växer och alla vill framåt, säger Samir Goralija, konstruktör Areco Profiles.

Areco befinner sig i en expansiv fas och arbetstempot är högt. För stålleverantörens fyra konstruktörer innebär det att vissa veckor kan bli stressiga. Samir började direkt efter examen från byggnadsingenjörslinjen på Malmö Universitet och redan ett par månader senare blev han anställd på Areco Profiles konstruktionsavdelning.

– Den första tiden var lite av en chock för mig. Sensommaren är en intensiv period inom byggbranschen, så tempot var högt samtidigt som jag behövde lära mig mycket nytt. Jag är väldigt tacksam för att mina kollegor tog sig tid att hjälpa mig trots att de hade mycket annat att göra, säger Samir.


Plåten dimensioneras utefter transversal- och skivlaster
Det dagliga arbetet består av att göra konstruktionsberäkningar, ritningar och ha kundkontakt. Efter att Areco:s försäljare har gett kunderna ett första offertförslag gör konstruktörerna finjusteringar och kompletta beräkningar så att leveransen optimeras efter den specifika kundens behov och önskemål. Kunderna finns både inom industrin och den kommersiella sektorn i form av olika återförsäljare, profilörer, hallbyggare och byggvaruhus. I det stora hela handlar det om att dimensionera och optimera plåten så att samtliga transversal- och skivlaster omhändertas.

– Om plåten ska användas i en stålhall här nere i Malmö behöver den ju inte klara lika stora snölaster som till exempel i Umeå och kan därför ibland göras av tunnare material. Däremot blåser det ofta mycket mer här och då behöver vi anpassa plåten och skruvningen efter det. Men det handlar lika mycket om att konstruera plåten efter byggnadens geometriska förutsättningar och vad den är avsedd att användas till, säger Samir.


Högt tempo och ljus framtid
När beräkningarna är klara gör Samir en detaljerad och lättförståelig ritning så att kundernas monteringsarbete ska förflyta effektivt. Så fort en ritning är levererad påbörjar han nästa konstruktionsberäkning. Samir trivs med det höga tempot och framhåller att en välstrukturerad kalender är det viktigaste för att klara stressfyllda dagar. Om en konstruktör har mer att göra än de andra hjälper de varandra för att säkra leveransen. Just nu är arbetsbelastningen hanterbar, men när Areco växer ytterligare hoppas han kunna välkomna nya kollegor.

– Areco expanderar och vill etablera sig på flera marknader, så kanske behöver vi bli fler på konstruktionsavdelningen framöver. Det är väldigt spännande att vara med på den här resan och vad som kommer att vara bolagets nästa steg. Jag ser fram emot att komma till jobbet varje morgon och bidra till att fortsätta utveckla Areco, avslutar Samir.