2 juli 2021

Från lönespecialist till Areco:s första HR-chef

I samband med att Areco expanderat snabbt de senaste åren har även personalen utökats och därmed också behovet av en HR-avdelning. I början av maj klev Jennifer Lorné in i rollen som Areco:s första HR-chef.
– En HR-avdelning är något som både har behövts och efterfrågats så jag blev otroligt glad när beslutet fastställdes, både för min skull och för Areco:s, säger Jennifer Lorné, HR-chef på Areco.

Areco:s tillväxt har lett till att en HR-avdelning nyligen bildats och därmed har koncernen anställt sin första HR-chef. Jennifer Lorné började arbeta på bolaget för 3,5 år sedan i rollen som lönespecialist. Hennes tidigare erfarenhet från löne-och ekonomiavdelningen tror hon kommer att gynna henne i den nya rollen som HR-chef. Mycket eftersom hon redan har etablerade relationer med medarbetarna, vilket kommer att bidra till ett ökat förtroende från både cheferna och ledningen.
–Eftersom både rollen och avdelningen är helt ny kommer vi att behöva känna in lite vad som behövs och var vi ska lägga fokus. Vi vill såklart utveckla alla HR-processer inom hygienfaktorer, som kompetensutveckling och vår personals mående överlag. Vad som känns särskilt roligt är att både jag och Areco har stor utvecklingspotential inom området så det kommer att bli riktigt spännande att se hur vi kan gå framåt tillsammans, säger Jennifer Lorné.

Helt ny roll inom Areco
Areco-koncernen är uppdelad i moderbolaget Areco Steel och de fem dotterbolagen Areco Metals, Areco Profiles, Areco Direct, Areco Contractor och Areco Properties som ägs och marknadsförs av Areco Steel. Mycket har hänt hos koncernen de senaste åren, från det att Jennifer började fram tills nu har nästan 100 personer anställts och utvecklingen går fortfarande framåt. Den snabba expanderingen har gjort att det faller sig naturligt för koncernen att etablera en HR-avdelning. Syftet är nu att Jennifer ska fungera som en stöttande pelare för de olika avdelningarna i sin roll som HR-chef på Areco. Jennifer är övertygad om att hennes egenskap i att vara en inkännande person kommer att vara fördelaktigt i den nya rollen som HR-chef.
– När det handlar om att se till ett företags mående på alla nivåer är det av yttersta vikt att man kan känna av stämningar, vilket är något som faller sig naturligt för mig. Utöver det är det viktigt att vara driven. Jag skulle säga att det faktum att jag blir tilldelad den här nya rollen är ett kvitto på min drivkraft, jag har aldrig läst någon kandidat i ekonomi utan min inre drivkraft har varit det som fört mig framåt och det har ju gått bra hittills, avslutar Jennifer Lorné.