21 november 2022

Ett värmande vintermöte mellan Hanza och Areco – det viktigaste under Elmia Subcontractor

De 16 november 2022 slöts ett avtal mellan Hanza Wermech AB och Areco SSC AB om att leverera 100 värmekaminer till det krigsdrabbade Ukraina. Det fanns bara en hake - kaminerna skulle inte säljas, utan skänkas.

- Det är vår kund Väderstad som har initierat projektet som vi nappade på direkt. Därför sökte vi upp vår samarbetspartner Areco SSC på Elmia Subcontractor mässa i Jönköping och började diskutera möjligheterna för att ro projektet i hamn. Vi kommer att laserskära och bocka allt material till kaminerna som vi skickar vidare till Väderstad som svetsar och sammanfogar det till färdiga kaminer. Sedan transporteras produkterna till slutdestinationen i Ukraina, berättar Reine Eriksson, säljare på Hanza Wermech AB.

- För oss var det en självklarhet att ställa upp när Hanza kom in i vår monter och frågade om vi på något sätt kunde hjälpa till. Vårt stålservicecenter kommer att bidra med varmvalsat material som vi klipper och levererar upp till Hanzas anläggning i Värmland.

Vi på Areco har alltid engagerat oss i frågor som rör människors lika värde. Vi har ett långt samarbete med gatutidningen Faktum i Sverige, och sedan 2019 stöttar även Star For Life, en icke vinstdriven organisation som arbetar med skolungdomar, där vi finansierar coachning för nästan 800 elever på en skola i Sydafrika, säger Jonathan Fyhr, VD på Areco SSC AB.

Om Hanza
HANZA är ett globalt tillverkningsbolag som moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom våra produktionsanläggningar med olika tillverkningsteknologier grupperade i lokala kluster samt rådgivningstjänster, skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. Detta betyder att vi bidrar till en bättre och mer hållbar framtid.

Om Areco
Areco är en svensk privatägd koncern som bildades 1944 och är idag en av de ledande aktörerna inom tillverkning av byggplåt. Kärnverksamheten riktar sig till byggindustrin med ett omfattande utbud av byggkomponenter i tunnplåt för bostäder och kommersiella fastigheter. Koncernen indelat i fem affärsområden med 375 anställda i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen, och har för innevarande år en omsättning på ca 4 mdr SEK. Areco SSC erbjuder bearbetningstjänster med sin kompletta maskinpark av skärmaskiner för formatplåt, slittade band och hasplade rullar. Producerar 60 000 ton om året, varav ca. 10 000 ton används internt av Areco Profiles, resten säljs externt.