10 oktober 2018

Vinnaren av Årets Rivningsprojekt 2018

Den 27-28 september i år arrangerades demoleringsmässan DEMCON för sjunde gången i Stockholm. En unik branschmässa som samlar proffsen inom demolering i hela Norden. 

Areco Contractor tog hem priset Årets Rivningsprojekt 2018 för rivningen av Söderpunkten i Helsingborg. En tung och komplicerad rivning, där i princip hela interiören har totalrivits för att anpassas till det nya nästan 2000 kvm bygget, som uppfördes på befintlig stomme.

Juryns motivering: "Priset delas ut till en stark aktör på frammarsch i södra Sverige. Företaget har på ett mycket lyckat sätt samordnat håltagning, rivning och sanering på en mycket komplicerad arbetsplats. Priset delas ut för ett lyckat genomförande av Kv Holland, Söderpunkten."

Det Svenska Demoleringspriset delas ut av tidningen Professionell Demolering i samverkan med Håltagningsentreprenörerna och Riv- & Saneringsentreprenörerna inom Branschföreningen för Byggnadsberedning.