26 juni 2018

Svensk Byggplåt antar hållbarhetsförklaring

Branschorganisationen Svensk Byggplåt lanserar idag en hållbarhetskampanj kallad ”Extra lång hållbarhet: 100 år, 100%, 100 sätt” och inleder med att anta en hållbarhetsförklaring.

Svensk Byggplåt lägger nu alla resurser på att utveckla branschens hållbarhetsarbete. Den nystartade hållbarhetskampanjen syftar till att synliggöra byggplåtens miljöfördelar och ta ut riktningen för branschens fortsatta hållbarhetsarbete.

- Idag är vi lite extra stolta och förväntansfulla över vår nylanserade kampanj ”Extra lång hållbarhet: 100 år, 100%, 100 sätt” som vi gör tillsammans med våra branschkollegor. Den går egentligen ut på en enda sak och det är att uppmärksamma byggplåten för sina fantastiska kvaliteter. Idag, då miljöproblemen gör att vi är så angelägna att rädda och bevara vår värld, kan byggplåt onekligen framstå som ett utmärkt återvinningsbart material. Den har en livslängd som överträffar många andra material och gör det till en idealisk miljöföreståndare, förklarar Thomas Bengtsson VD, Areco Direct.

Hållbarhetsförklaringen innebär bland annat att medlemmarna i Svensk Byggplåt:

Ska öka kunskapen hos slutkund om hur byggplåtens livslängd kan förlängas ytterligare genom att vara korrekt utförd och ges rätt underhåll.

Ska förtydliga processer och rutiner kring återvinning.

Ska arbeta för att få fram nya metoder och projekt som ökar andelen återbrukad byggplåt och minskar mängden spill.

Läs hela hållbarhetsförklaringen på https://www.svenskbyggplat.se/var-hallbarhetsforklaring/

Under hösten kommer kampanjen sprida kunskap och initiera flertalet projekt med perspektiven 100 år, 100% och 100 sätt!

Svensk Byggplåt samlar branschens största och tyngsta aktörer inom tillverkning , profilering, försäljning och utförande av byggplåt på tak och fasader: ArcelorMittal, Areco, Bevego, Dala-Profil, Plåt & Ventföretagen, Lindab, Plannja, Prefa, Rheinzink, SSAB, Tata Steel.

För mer information kontakta:
Thomas Bengtsson 
VD, Areco Direct
0736-20 27 13
thomas.bengtsson@areco.se

Tomas Skagerlind 
Pressansvarig Svensk Byggplåt
073-074 83 60
press@svenskbyggplat.se 

Johan Lindström 
Ordförande Svensk Byggblåt
072-505 53 80 
info@svenskbyggplat.se