18 november 2022

Ståljätte etablerar sig i Trelleborg

Areco-koncernens grossistverksamhet, Areco Direct, investerar i en större anläggning i Trelleborg. Den nya anläggningen kommer att stärka Areco:s position på marknaden genom direktleveranser från stålverk och ett bredare produktsortiment inom armering och handelsstål. Satsningen innebär att Areco Direct utökar sin verksamhet och höjer servicen för stål- och byggbranschen i södra Sverige.
– Genom det här initiativet lämnar vi rollen som renodlad grossist och skapar nya affärsmöjligheter, säger Ingvar Delén, vd för Areco Direct.

Areco ser möjligheter med Trelleborgs hamn
Den första februari 2023 får Areco Direct tillträde till anläggningen i Trelleborg. Fastigheten, med en yta på över 4 000 kvadratmeter, ska användas för att lagerhålla och distribuera armeringsjärn och handelsstål. En styrka är också att kunna erhålla en del av produktprogrammet internt från det egna stålservicecentret i Malmö. Areco Direct kommer med investeringen att fortsätta den kraftiga tillväxten som tagit företaget från två till femton filialer i Sverige på bara några år.

– Det här är ett naturligt sätt för oss att ta nästa steg som företag och vi är väldigt glada över att få den här investeringen på plats. Fastigheten har väldigt goda logistikförbindelser där vi kommer att kunna få direktleveranser från stålverken in till vår lokal med både lastbil och järnväg. Det var en stor anledning till att vi var intresserade av just den här anläggningen, säger Ingvar Delén.

– Sedan har Areco alltid haft en väldigt stark koppling till Trelleborg. Det var ju där koncernen en gång grundades och födelseorten för många inom ledningen. Så det känns bra att återigen förankra delar av verksamheten i staden.

 – Koncernen har länge sett en möjlighet att ta större marknadsandelar inom segmentet armeringsjärn och handelsstål, särskilt i Skåne då en större aktör valt att flytta sin verksamhet längre norrut. Det ska bli väldigt spännande att låta Areco Direct ta nästa steg som företag och vi ser mycket fram emot våren, avslutar Ingvar Delén.

Om Areco
Areco är en svensk privatägd koncern som bildades 1944 och är idag en av de ledande aktörerna inom tillverkning av byggplåt. Kärnverksamheten riktar sig till byggindustrin med ett omfattande utbud av byggkomponenter i tunnplåt för bostäder och kommersiella fastigheter. Koncernen indelat i fem affärsområden med 375 anställda i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen, och har för innevarande år en omsättning på ca 4 mdr SEK.
Areco Direct är grossistverksamheten och lagerhåller de egentillverkade produkter ur Areco Profiles byggplåtssortiment, men har även ett brett sortiment inom handelsstål, armering och ventilation.