21 november 2018

Projekt Fenix ska lyfta företaget

Areco Profiles har under hösten 2018 påbörjat sin förbättringsresa för att skapa ett helt nytt produktionssystem som ska genomsyra hela verksamheten, och som kommer att gynna alla våra viktiga intressenter.

Vi har valt att kalla denna transformation för Fenix som symboliserar vår förmåga att ständigt uppdatera oss till något bättre och mycket starkare. För oss handlar det om att skapa en förbättringskultur där vi alla tillsammans kommer att utmana dagens arbetssätt. Syftet är att hela tiden bli lite bättre.

Denna resa kommer aldrig att ta slut, och vår plan är att fram till september 2019 etablera en mycket effektiv struktur för att upptäcka, hantera och lösa skarpa avvikelser i hela vår verksamhet genom ett medarbetardrivet förbättringsarbete.

Eftersom ledarskapet är en väldigt viktig del i denna process kommer våra ledare att tränas först, innan de får möjlighet att träna våra övriga medarbetare. Detta kommer att ske enligt konceptet ”Train the Trainer”. Upplägget innebär att vi säkerställer först ledarnas förmåga och kunskap om att efterfråga arbetssätt på rätt sätt för att sedan kunna träna sina medarbetare, och att de i sin tur får rätt förutsättningar att förbättra sina arbetsmetoder.

Ett exempel på detta är vår nyligen genomförda utbildning i metoden 5S i syfte att skapa en välorganiserad och funktionell verksamhet. För att denna träning inte enbart ska sluta i ett städprojekt har vi valt att först träna våra ledare. Om ni vill veta mer om vår förbättringsresa, tveka inte att höra av er till mig.

Med vänliga hälsningar,

Pontus Holgersson
VD, Areco Profiles
Mob: 0708-95 58 18