23 april 2021

Areco:s miljöavdelning blomstrar – ”hjälper konkurrenter”

I takt med att världen ställer om till en klimatsmartare framtid skärps kraven på att analysera, dokumentera och sanera miljöfarligt avfall i samband med byggnadsprojekt. För Areco Contractors miljöavdelning innebär utvecklingen en ökad arbetsbelastning och en centralare roll inom företaget.
– Att ha en intern miljöavdelning underlättar för hela koncernen. Om ett miljöfarligt ämne påträffas i något sammanhang behöver det inte bli ett stort problem, säger Elaine Rydberg, projektledande miljökonsult Areco Contractor.

Ibland överraskas företag av miljöfarliga ämnen i samband med ett byggnadsprojekt. Det kan handla om upptäckten av otillåtet höga halter av hälso- och miljöfarliga gifter så som asbest eller PCB vid en rivning, eller att en oljeläcka plötsligt upptäcks under markschaktningen inför ett nybyggnadsprojekt. För att kunna gå vidare i projektet måste de misstänkta ämnena provtas och analyseras, för att sedan eventuellt saneras innan arbetet kan fortsätta. Ofta leder därför upptäckten av miljöfarliga ämnen till kraftiga förseningar, ibland i flera veckor, men om arbetet utför längs den skånska västkusten kan problemet vara löst inom ett dygn.

– Vi är inte begränsade till det här upptagningsområdet, men det är här som vi kan lösa ett problem snabbast. Precis som resten av Areco-koncernen lever vi är efter värdeorden flexibilitet och snabbhet. När en kund ringer och berättar att de behöver hjälp så kan vi ofta komma ut redan samma eftermiddag. Då kan de ha en analysrapport dagen efter och kan förhoppningsvis fortsätta med sitt arbete. Det är ovärderligt för många företag eftersom långa väntetider kostar otroligt mycket pengar, säger Elaine Rydberg.

Från interna uppdrag till egna kunder
Miljöavdelningen grundades 2012 som en del av Areco Contractor i Helsingborg och har vuxit stadigt sedan dess. De första åren präglades av internt arbete, ofta åt Areco Contractor i samband med rivningar, men också åt Areco Properties vid utvärderingar av fastigheter inför koncernens många förvärv. Idag består fortfarande en del av arbete av interna projekt, men majoriteten av uppdragen kommer från externa kunder – ibland direkta konkurrenter till Areco som vill spara tid i samband med ett projekt. I takt med att kraven blir strängare har behovet att anlita miljökonsulter ökat och inget tyder på att utvecklingen inte kommer att bestå. För Areco Contractors miljöavdelningen innebär detta att arbetsbelastningen ökar för varje år, men också en mer central roll inom företaget.

– Reglerna för hur man till exempel ska hantera farligt avfall har skärpts betydligt under de senaste åren. Idag måste de dokumenteras både när det upptäcks, transporteras bort och tas emot. Det blir mycket arbete, men det måste göras för att ett projekt ska kunna fortgå. För oss innebär det att fler behöver vår hjälp och att avdelningen kommer att växa för att klara alla uppdrag, avslutar Elaine Rydberg.

Kort om Areco Contractor
Areco Contractor bedriver en unik verksamhet genom att erbjuda lösningar inom rivning, håltagning och miljötekniska undersökningar. Vi fokuserar främst på byggindustrin, och genom specialistkunskaper inom dessa områden kan erbjuda ett komplett utbud av tjänster.