19 oktober 2021

Areco utvecklar kvalitetsarbetet – miljödeklarerar alla högprofiler

Transparens i byggindustrin är viktigare än någonsin. Nu deklarerar Areco hela sitt sortiment av högprofiler enligt internationella EPD ­(Environmental Product Declaration) och etablerar ett nytt kvalitetsledningssystem.
– Idag är det viktigt att redovisa exakt vilket material som används vid byggnationer och hur stor påverkan de har på miljön. Så det här underlättar för våra kunder, säger Eva Strandberg, Kvalitetsansvarig på Areco Profiles och Areco Metals.

Allt fler inom byggindustrin efterfrågar tydlig redovisning av olika materials miljöpåverkan och Areco Profiles har nu deklarerat hela sitt sortiment av högprofiler enligt det internationella systemet EPD*. Deklarationen innebär att all påverkan på klimatet i en produkts livscykel redovisas; från råvaruanskaffning, transport till fabrik och tillverkning till att produkten kasseras eller återvinns. För att deklarationen ska vara godkänd måste den verifieras av en tredje part och i Arecos fall har detta gjorts av det europeiska International EPD-system*. Genom deklarationen blir det lättare för Arecos kunder att räkna på en byggnations totala miljöpåverkan och välja det mest effektiva materialet.
– För våra kunder blir det allt viktigare att vara transparenta. Många vill certifiera sina fastigheter och du får poäng för miljödeklarationer av de viktigaste byggartiklarna. Särskilt i strävan efter ett mer cirkulärt samhälle är det viktigt att veta vad som har byggts in och hur stor påverkan på miljön som det har, säger Eva Strandberg.

Ett helt nytt kvalitetsledningssystem
Eva Strandberg har arbetat som kvalitetsansvarig för Areco Profiles och Areco Metals i drygt ett år och har dessförinnan över tio års erfarenhet av samma befattning för ett annat företag inom byggmaterialsbranschen. Under sin tid på Areco har hon bland annat fokuserat på att implementera ett nytt kvalitetsledningssystem baserat på den internationella standarden ISO9000. Kvalitetsledningssystemet ska fungera som ett ramverk för hur verksamheten ska bedrivas – både för att garantera produkter med hög kvalitet och för att utveckla själva verksamheten.
– När man pratar om standard tänker många på produktkvalitet, men en standard beskriver också hur man ska bedriva sitt arbete, produktionen och leda företaget för att nå sina mål. När det finns rutiner för hur saker ska göras så är det mindre risk att samma misstag upprepas och fokus kan läggas på att förfina processerna, avslutar Eva Strandberg.

* Arecos EPD uppfyller kraven för ISO 14025 och följer europanormen för byggnadsverk – EN 15804+A2