25 april 2022

Areco Metals delas upp – Steel Service Center blir eget företag

Efter flera år av kraftig tillväxt kommer Steel Service Center (SSC) att knoppas av från Areco Metals och blir därmed ett eget företag med Jonathan Fyhr som vd. Uppdelningen ska skapa förutsättningar för effektivisering av verksamheten och fortsatt tillväxt.
– Vi har år av exceptionell expansion bakom oss och vi har därför valt att dela på vissa affärsområden. På det här sättet kan företagen koncentrera sig på sina kärnområden och fortsätta växa, säger Peter Areskog, ägare av Areco-koncernen.

Sedan Areco Metals grundades 2017 efter att ha knoppats av från Areco Profiles har verksamheten vuxit till att bli en av de främsta lagerhållarna av stålprodukter till den nordiska industrin. Under bara fem år har omsättning vuxit från 300 miljoner kronor till 1,3 miljarder. Tillväxten har både skett organiskt och genom förvärv av bland annat Göteborgsbaserade Ferrex Scandinavia AB, vilket har gjort att erbjudandet mot marknaden har kunnat breddas. Idag består verksamheten av tre områden: import och försäljning av coils från eget lager, försäljning av specialstål samt bearbetning av slittade band och formatplåt från det egna stålservicecentret i Malmö. Stålservicecentret togs i bruk under hösten 2018 och har sedan dess blivit en allt viktigare del av Areco Metals erbjudande. Nu har koncernen tagit beslutet att dela upp verksamheterna och göra stålsservicecentret (SSC) till ett eget företag.

– Sedan vi lanserade vårt Steel Service Center har verksamheten vuxit snabbt; rutiner har utvecklats och vi har anställt väldigt kompetent personal. Nu kände vi att det var dags att dela upp Areco Metals för att platta till företagsstrukturen ytterligare och kunna växa separat, säger Jonathan Fyhr och fortsätter:
– Personligen är jag väldigt stolt över att få det här förtroendet och tycker att det känns extremt spännande att som vd få bidra till att utveckla och göra SSC ännu framgångsrikare än vad det är idag.

Business as usual
Jonathan Fyhr, som tidigare har varit avdelningschef för SSC, tillträder som vd för det nystartade bolaget i samband med att det lanseras officiellt den första maj, men annars blir förändringarna inte särskilt stora för vare sig personalen eller kunderna. Alla medarbetare inom produktionen på SSC fortsätter i det nya bolaget, med undantag för de som arbetat med inköp på SSC. De kommer att vara kvar på Areco Metals, som även fortsatt kommer att ledas av Anders Lindell.
– Vi har en väldigt attraktiv affärsmodell där vi är väldigt lyhörda och flexibla efter marknadens behov. Genom uppdelningen får vi ett större fokus på inköp och försäljning – nu är målsättningen att ta större marknadsandelar både i våra hemmamarknader och i övriga Europa, avslutar Anders Lindell, vd för Areco Metals.