21 januari 2021

Areco instiftar stipendium för sydafrikanska universitetsstudenter

Sedan 2019 finansierar Areco stöttning och coachning för nästan 800 elever på en skola i Sydafrika. Nu fördjupar den skånska stålkoncernen sitt engagemang genom att instifta ett stipendium som ger tio elever möjlighet att fortsätta sina studier på universitetet.
– Vi försöker att bidra till en bättre värld på vårt sätt. Framför allt i dessa tider, när många har det väldigt svårt, känns det rätt att ge extra stöd, säger Peter Areskog, vd Areco Steel AB.

Genom ett treårigt partnerskap med biståndsorganisationen Star for Life ser Areco till att 790 elever på Cwakeme High School i östra Sydafrika får tillgång till en särskild coach som stöttar dem under skolgången och ser till att de når sina studiemål. Nu utvidgas samarbetet och Areco kommer i fortsättningen att tilldela ett stipendium till tio framstående elever efter varje avslutat skolår. Stipendiet ska finansiera elevernas registreringsavgifter för vidareutbildning på högskola eller universitet.
– Star of Lifes verksamhet är väldigt imponerande och vi vill gärna fortsätta att stötta dem. För oss är det viktigt att inte bara skicka pengar för vårt samvetes skull, utan att biståndet verkligen ger effekt. Jag har själv besökt skolan i Sydafrika och kan konstatera att man får väldigt mycket för insatt peng. Det är ordning och reda i administrationen och de ser verkligen till att barnen får den stöttning som de behöver under utbildningen, säger Peter Areskog.

Fler inser vikten av socialt ansvar
Star for Life är en ideell organisation från Sverige som arbetar med skolungdomar i 120 skolor i Sydafrika och Namibia. Målsättningen är att hjälpa ungdomarna att bygga en bättre framtid och bidra till ett mer jämlikt, rättvist och hållbart samhälle. Organisationen stöttas redan av ett antal svenska företag och Peter Areskog tror att antalet kommer att öka när fler inser vikten av att ta ett socialt ansvar.
– Stora svenska företag har länge varit duktiga på att skänka pengar till bättre behövande, men jag tror att det kommer att bli ännu vanligare. Utöver att det har blivit lättare att kontrollera att pengarna verkligen används till rätt ändamål så är det betydligt viktigare för den yngre generationen att arbeta på ett företag som efterlever sina värderingar jämfört med den äldre. Det är utveckling som vi på Areco uppskattar och som vi gärna stöttar, avslutar Peter Areskog.