12 februari 2019

Areco inleder samarbete med SFL för att stötta barn

Areco fördjupar sitt sociala engagemang. Genom ett treårigt avtal med organisationen Star for Life kommer det skånska företaget att finansiera stöttning och coachning för nästan 800 elever på en skola i Sydafrika.
– Socialt ansvarstagande är en självklarhet för oss som växande företag, säger koncernchefen, Peter Areskog.

Tydliga insatser och direkt nytta. Det är hörnstenarna i Areco:s strategi för ökat samhällsansvar och sociala engagemang. Genom att inleda ett treårigt partnerskap med organisationen Star for Life får 790 elever på Cwakeme High School i östra delarna av Sydafrika tillgång till en särskild coach som stöttar dem i deras skolgång och ser till att de når sina mål.
– Vi har ett långt samarbete med tidningen Faktum i Sverige och har under en tid letat efter en lämplig partner för att kunna ta ett större samhällsansvar också internationellt. Star for Life delar vår målsättning om att kunna göra effektiva och mätbara sociala insatser. Areco har vuxit kraftigt som företag de senaste åren och är numera en internationell koncern. Därför kändes det naturligt att också fördjupa vårt engagemang. Vi ser fram emot att få kunna göra skillnad tillsammans med Star for Life, säger Peter Areskog, Areco:s koncernchef.

Ökar kunskapen om HIV och Aids
Star for Life är en icke vinstdrivande svensk organisation som grundades 2005 med målet att inspirera och stötta ungdomar till att bland annat nå bättre resultat i skolan. Förutom att bistå med coacher i nära nog 120 skolor i Sydafrika och Namibia har organisation också verksamhet i ett 30-tal skolor i Sverige.
– Star for Life arbetar med en tydlig metodik och ett numera erkänt program. Våra coacher har hjälpt tusentals unga att klara sin skolgång. Förutom stöd i undervisningen handlar det också om att öka kunskapen i frågor som rör HIV och Aids. Areco är en passande partner för oss. Deras engagemang är en tydlig och direkt insats som innebär att eleverna på Cwakeme High School får arbeta tillsammans med en dedikerad coach under minst tre år framöver, säger Sam Olofsson, generalsekreterare i Star for Life.