4 januari 2021

Areco förvärvar två fastigheter i Malmös största industriområde

Storsatsande Areco förvärvar två nya fastigheter i Malmö: Bronsspannen 2 och 12. 
Fastigheterna ligger i Malmös största industriområde, Fosieby, och inkluderar en tomträtt som erbjuder utvecklingsmöjlighet i form av nyproduktion av lokaler för industriändamål.

Mitt i Fosieby, Malmös största industriområde med över 300 företag och 10 000 arbetstillfällen, ligger Areco-koncernens två senaste fastighetsförvärv: Bronsspannen 2 och 12. Bronsspannen 2 har en markareal som uppgår till 3 150 kvm och innefattar 158 kvm kontor, 178 kvm lager samt 125 kvm produktionsanläggning. Fastigheten är upplåten med äganderätt och erbjuder en utvecklingsmöjlighet i form av nyproduktion av lokaler för industriändamål.
Areco välkomnar intressenter redan idag för att diskutera projekteringen av cirka 3150 kvm.

Strategiskt förvärv
Areco Properties ingår i Areco-koncernen, ett svenskt privatägt bolag som för närvarande har 300 anställda fördelat på fem affärsområden. Bolaget fokuserar främst på att förvalta Areco:s befintliga industrifastigheter samt att förvärva och utveckla nya objekt. I dagsläget finns det ett bestånd av industri- och lagerlokaler samt kontor, butiker och tomtmark framför allt koncentrerade i Malmö och i Helsingborg.

– Vi är glada över att ha fått förmånen att bli ny ägare till Bronsspannen 2 och 12. Förvärven är ett strategiskt steg för bolagets expansion inom kommersiella fastigheter i framför allt Öresundsregionen.
Areco Properties är en långsiktig ägare och är sedan många år etablerade i Spillepengens industriområde där vi är ägare till flertalet av fastigheterna på Vinkelgatan. Vår ambition är att ta hand om våra nya hyresgäster och fastigheter med stor omsorg och på ett för alla parter långsiktigt sätt, säger Peter Areskog Koncernchef.

Effektiva kommunikationer
Fastigheterna ligger i anslutning till Malmös två viktigaste trafikleder, Inre och Yttre ringvägen, vilket underlättar transport till stadens centrum som ligger cirka fem kilometer bort.

För mer information kontakta:
Peter Areskog, Koncernchef, 0705-54 20 30