2 april 2024

Areco förvärvar SM Stål med sikte på att bli Danmarks ledande leverantör inom byggplåtsprodukter

Areco, en ledande leverantör av stål-, metall-, och byggprodukter, har idag officiellt tillkännagett förvärvet av den danska SM Stål, ett strategiskt drag som syftar till att stärka sin position på den danska marknaden. Med detta förvärv lägger Areco grunden för att inom kort bli den största aktören i Danmark inom projektförsäljning.

Genom förvärvet av SM Stål, ett företag med många års erfarenhet och hög kompetens inom leverans av byggplåtsprodukter till den danska marknaden, tar Areco ett stort steg mot sitt mål inom segmentet. SM Ståls erfarenhet kommer att bli en betydande tillgång för Areco i dess strävan att expandera och förse den danska byggindustrin med ett starkt sortiment av högprofiler och sandwichpaneler.

Areco kommer att nyttja sina geografiskt välplacerade fabriker i Malmö och Örkelljunga för att kostnadseffektivt förse den danska marknaden med dessa produkter, samtidigt som man tillhandahåller teknisk expertis genom sina konstruktionsavdelningar. Detta garanterar inte bara leverans av högkvalitativa produkter men också tillgång till tekniskt stöd och rådgivning.

Sören Möller, VD för SM Stål, och Peter Areskog, koncern-VD för Areco, uttrycker sin entusiasm över förvärvet och dess potential att skapa en stark plattform för framtida tillväxt på den danska marknaden. "Det här förvärvet är en milstolpe för både Areco och SM Stål. Tillsammans kommer vi att kunna erbjuda en enastående kombination av produkter och expertis, vilket positionerar oss som den ledande leverantören till Danmarks byggsektor," säger Peter Areskog.

Areco och SM Stål ser fram emot att tillsammans utveckla och stärka sitt erbjudande, med målsättningen att inom kort inte bara leda utan också definiera marknaden för byggplåtsprodukter i Danmark.

Om Areco
Areco är en svensk privatägd koncern, grundad 1944, som har etablerat sig som en av de ledande inom stål-, metall- och byggprodukter. Bolaget har en stark global närvaro i 30 länder med en åtagande att leverera högkvalitativa produkter och tjänster till bygg- och tillverkningsindustrin. Med en omsättning på cirka 4,5 miljarder SEK för innevarande år, och ca 400 anställda fördelade över Sverige, Norge, Danmark, Finland, Polen, Tjeckien och Tyskland, fortsätter koncernen sin starka tillväxtresa. 

Om SM Stål
SM Stål, baserat i Danmark, är specialiserade på leverans av byggplåtsprodukter. Med årtionden av erfarenhet och en djupgående förståelse för marknadens behov, har SM Stål etablerat sig som en pålitlig partner för den danska byggindustrin.

För mer information kontakta:
Peter Areskog, Koncern-VD Areco
+46 70 554 20 30
peter.areskog@areco.se

Sören Möller, VD SM Stål
+45 20 30 07 30
soren.moller@areco.dk