27 juni 2018

Areco breddar sin verksamhet och gör ännu ett storförvärv

Areco har idag förvärvat Ferrex Scandinavia AB och breddar ytterligare sin verksamhet med hög kompetens och ett utökat produktsortiment inom stål- och metallprodukter.  

Ferrex med säte i Göteborg är ett bolag som under snart 40 år erbjudit marknaden ett brett, starkt och konkurrenskraftigt utbud av stål- och metallprodukter. 

Bolaget innehar en stor kunskap och förser Nordens industrier med produkter direkt från stålverk till kundens fabrik. Med en gedigen bakgrund inom stålbranschen kommer företaget att tillföra en omsättning på ca 300 MSEK och ett 10-tal anställda.

- Strategin bakom förvärvet av Ferrex är att öka Areco:s produktkunskap och kontaktyta mot mekanisk- och bilindustri. Förvärvet kommer att ge volymer åt vår senaste satsning på formatanpassad plåt som produceras i vårt nya Steel Service Center i Malmö. Synergier med Areco:s stora stålinköp och produktionskapacitet kommer ge en ökad lönsamhet åt det nyförvärvade bolaget, säger Peter Areskog, koncernchef Areco.

Företaget kommer att integreras i affärsområdet Areco Metals i Malmö, med Anders Lindell som VD.

- För Ferrex kunder innebär förvärvet utökad lager- och distributionsverksamhet, samt ytterligare affärsmöjligheter tack vare Areco:s stora inköpsvolymer och den breda produktportföljen som innefattar Steel Service Center. I och med övertagandet kommer vi tillsammans att bli en komplett stålleverantör, förklarar Ferrex Scandinavias VD Ulf Zeidler.

Areco-gruppen är en av Nordens största tillverkare av byggplåt med 6 fabriker i Sverige, Danmark, Finland och Polen, och har de senaste två åren genomfört åtta förvärv i Sverige, Danmark och Finland. Koncernens omsättning kommer att överstiga 2 miljarder kronor 2018 och har idag 250 anställda.

Kontaktpersoner
Peter Areskog, Koncernchef Areco
Tel: +46 705 542 030
Mail: peter.areskog@areco.se

Ulf Zeidler, VD Ferrex Scandinavia AB
Tel: +46 705 902 597
Mail: ulf.zeidler@ferrex.se

Anders Lindell, VD Areco Metals
Tel: +46 709 421 222
Mail: anders.lindell@areco.se