Organisation

Areco Steel är moderbolaget för den privatägda Areco-koncernen som även inkluderar de fem divisionerna; Areco Metals, Areco Profiles, Areco Direct, Areco Contractor och Areco Properties. Koncernen har för närvarande 162 anställda i Sverige, Norge, Polen och Danmark.

Koncernledning

Areco Steel

Peter Areskog

Koncern VD
+46 705 54 20 30 

Areco Metals

Anders Lindell

Affärsområdeschef SE/PL
+46 709 42 12 22

Areco Profiles

Pontus Holgersson

Affärsområdeschef SE/DK/NO
+46 708 95 58 18

Areco Direct

Thomas Bengtsson

Affärsområdeschef
+46 736 20 27 13

Areco Contractor

Marcus Åbinger

Affärsområdeschef
+46 708 46 84 00

Areco Properties

Victoria Areskog

Affärsområdeschef
+46 709 45 00 39


Verksamheter

Areco Steel. Ansvarar för strategi, uppköp samt övergripande investeringar för gruppen. Bolaget arbetar även administrativt med ekonomi, IT och marknadssupport för alla svenska, danska och norska bolag. Areco Steels verksamhet styrs från vårt huvudkontor i Malmö.

Företagsledningens ambition är att förenkla processer och ser det som sin främsta uppgift att trots stor tillväxt kunna bibehålla flexibilitet, kommunikation, effektivitet och kvalitet i koncernen. Areco Steel förser dotterbolagen med de redskap som krävs för att de ska kunna fokusera på en ökad volym och förbättrad prestation.

Koncernen har haft en kraftig ekonomisk utveckling de senaste åren. Omsättningen har tiofaldigats genom både organisk tillväxt och uppköp. Den finansiella styrkan förväntas möjliggöra en fortsatt snabb utveckling av koncernen.

Areco Metals. En av Europas största importörer och lagerhållare av lackerad tunnplåt för byggindustrin. Hanterar inköp, distribution och lagerhållning av råmaterial från stålverk i hela världen. Råvarulager för 30 000 ton stål i Helsingborgs hamn.

Areco Profiles. Bland Nordens största producenter av byggplåt för tak- och väggprofiler, takpannor och tillbehör. Tillverkning av takavvattningsprodukter. Två fabriker i Malmö, en i vardera Lipiany i Polen och Terndrup i Danmark för marknaderna i norra Europa.

Areco Direct. Grossistverksamhet för byggbranschen med ett tiotal butiker och flera återförsäljare i södra och mellersta Sverige för Areco-produkter som byggplåt, handelsstål, armering och ventilation. Täcker snart hela Sverige.

Areco Contractor. Specialiserad på miljövänlig rivning och andra experttjänster i genren. Prisbelönt för varsam rivning av delar av ett 1800-talskomplex i Kristianstad där fasaden bevarades för Region Skånes nya regionkontor. Rev en av Sveriges mest förorenade platser, Klippans läderfabrik.

Areco Properties. Förvaltning, utveckling och byggnation av koncernens fastigheter.

Affärsidé

Vår affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra produkter och tjänster till byggbranschen.

Företagsfilosofi

Areco är en lyhörd koncern. Våra kunder betyder allt för oss och vi vill basera vårt sortiment, produkternas kvalitet liksom pris utifrån kundernas behov.

Vi föredrar att kalla denna filosofi partnerskap snarare än ett kund- och leverantörsförhållande.  Det är viktigt att båda parter kan växa och dra fördel av relationen. Det är därför vi arbetar för att erbjuda ett komplett sortiment och skräddarsydda lösningar till våra kunder. Vi vill vara en långsiktig partner och försöker anpassa oss efter våra kunders förändrade behov.

Att skapa en positiv upplevelse av våra produkter och tjänster är alltid vår främsta prioritet. Utan att kompromissa med vår professionalism vill vi vara ett modernt och inspirerande inslag i en traditionell bransch. För att uppnå detta försöker vi ständigt utmana oss själva genom att presentera våra produkter på nya och kreativa sätt.

Vision

Vår vision är att vara en ledande aktör inom byggnadsindustrin där kunder lätt kan känna igen Areco’s produkter och varumärke. Areco som varumärke ska förmedla kompetens, erfarenhet, konkurrenskraft och kundanpassning. Samtidigt ska Areco vara ett modernt, nytänkande och piggt inslag i en traditionell bransch.

Genom vårt utbud av varor och tjänster kan vi erbjuda våra kunder skräddarsydda helhetslösningar. Vi arbetar ständigt för att utveckla vårt partnernätverk och erbjuder kunskap så att kunder kan gå från återförsäljare till producenter med vår uppbackning.

Vår vision är att fortsätta växa och utvecklas med en utökad distribution och lagerhållning i Sverige. Vi planerar dessutom flera fabriker i Skandinavien, Baltikum och i Tyskland.

Dessutom vill vi inrikta oss på en ökad försäljning i norra Europa. Målet i framtiden är att nå en av toppositionerna inom våra segment, men samtidigt att utveckla verksamheten i andra närliggande branscher.

På Areco värnar vi oss om våra talanger. Vi vill ge alla möjlighet att växa inom företaget. En bra och inspirerande arbetsplats är avgörande för fortsatt utveckling och expansion av Areco.

Genom Areco Contractor har vi idag specialistkunskap inom miljöområdet, en kompetens vi vill implementera i de andra bolagen. Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att förbättra Areco’s miljöengagemang, men också med att ta ett större socialt ansvar. Areco har länge genom sitt sponsorskap stöttat idrotten och planerar att utöka sitt sociala engagemang.

Företagskultur

Areco strävar efter att sätta kunden i fokus och försöker ständigt utveckla både arbetssätt och organisation för att ge kunderna en så positiv upplevelse som möjligt. Som team är vi erfarna, snabba och flexibla. Vi har en modern och nytänkande syn både på branschen och våra produkter.  Det är därför vi alltid försöker gå vår egen väg och tänka innovativt för att tillsammans med kunden hitta effektiva lösningar.

Inom Areco är mångfald av stort värde. En bra sammansättning av medarbetare med varierande erfarenheter, kunskaper och kulturer ökar verksamhetens effektivitet och kvalitet. Areco’s team är uppbyggda av människor med stor kompetens och med erfarenhet från olika områden, som alla arbetar efter samma kärnvärden och mål.

För att vi som team ska kunna tänka i nya banor, lära nytt och vidareutveckla oss, försöker vi ge alla utrymme att ta ansvar och växa. Det är viktigt att varje medarbetare känner sig betydelsefull då deras kompetens och erfarenhet är nyckeln till en fungerande organisation. Vi värnar om våra talanger och vill gärna behålla dem och ge dem utvecklingsmöjligheter inom företaget.

Vi är övertygade om att en god och trivsam arbetsmiljö med högt i tak är av godo. Stor respekt för våra kunder liksom för varandra, skapar konkurrenskraft.

Engagemang

På Areco bygger framgången på samma grunder som för ett vinnande idrottslag. Att ha en klar och tydlig vision, att fokusera på rätt saker och att arbeta i team är viktigt för båda.

Vår inställning är att idrotten har en viktig roll för både dagens och framtidens generationer, därför är vi mycket både glada och stolta över att vara sponsorer för olika idrottslag.

Genom vårt engagemang hoppas vi kunna stärka Areco’s varumärke och samtidigt bidra till framgångsrikt lag och nya talanger.