areco_bruttoprislista_2017.jpg

Avisering om prishöjning 3 april 2017

Areco Profiles >>

Den senaste tiden har priset på stål varit fortsatt turbulent runt om i världen, och inte minst i Europa, beroende på att priset på järnmalm och kol har ökat i samband med att importtullar från främst Kina och Ryssland har tagits i kraft. Även valutaeffekter har påverkat situationen.

Detta har inneburit att efterfrågan har ökat och våra leverantörer har genomfört väsentliga prishöjningar, vilket innebär att vi i vårt led kommer att behöva genomföra prishöjningar i intervallet 6-12 % from den 3 april 2017.

Vid frågor är Du välkommen att kontakta undertecknad eller någon av våra säljare.

Med förhoppningar om ett fortsatt gott samarbete,

Pontus HolgerssonVD, Areco Profiles AB

Publicerat den 22 mars 2017