Areco-Liwa-Takhuset03.jpg

Areco etablerar sig i Stockholm

Areco Direct >>

Malmö, 16 augusti 2017 - Areco tillkännagav idag att koncernen har fullföljt två stora uppköp genom förvärvandet av Liwa Gruppen AB och Takhuset i Sthlm AB, två Stockholmsbaserade företag som båda är grossister av byggplåtsprodukter. Förvärven innebär en utökad kundbas, företagsstorlek och närvaro i Stockholmsregionen.

”Jag är mycket glad att välkomna Liwa Gruppen och Takhuset till Arecokoncernen. Förvärven är en del i vår strategi att öka vår närvaro i mellersta Sverige och att fördubbla vår omsättning till 2020", säger Peter Areskog, koncernchef för Areco.

”Liwa Gruppen och Takhuset innehar båda en djup produkt- och branschkunskap som visat sig framgångsrikt genom åren", säger Thomas Bengtsson, VD för Areco Direct. Med våra tillväxtmål har en etablering i Stockholm varit en självklarhet, och att vi nu kommer att finnas representerade med två stycken från början känns dubbelt upp. Areco´s företagsfilosofi att framstå lyhörda där våra kunder betyder allt för oss stämmer väl överens med både Liwa Gruppen och Takhusets värderingar. Vår ambition är att både befintliga och nya kunder skall uppleva att den redan höga servicenivån ökar ytterligare genom det interna samarbete som nu inleds.

"Vi känner en stark samhörighet med Areco Direct och kommer att fortsätta driva verksamheten med samma höga servicegrad, samtidigt som vi tar del av Areco’s breda produktsortiment och kompetens. Vi kommer att förbättra hur vi arbetar med våra leverantörer och stärka vår förmåga att möta kundernas ständigt föränderliga behov av produkter", säger både Roger Nilsson (Liwa Gruppen) och Per Särnstedt (Takhuset).

Areco har förvärvat sju bolag under de två senaste åren och fler kommer att meddelas under de kommande dagarna. De här senaste avtalen markerar koncernens engagemang för att bygga upp en stark grossistverksamhet som täcker stora delar av Sverige.

För mer information kontakta:
Thomas Bengtsson, VD Areco Direct, Mobil: 0736-20 27 13
Peter Areskog, Koncernchef Areco, Mobil: 0705-54 20 30

Kort om Areco
Areco är en svensk privatägd koncern som bildades 1944 och som idag är en av de ledande tillverkarna av byggplåtsprodukter med ca 200 anställda och en omsättning på 1,5 miljard kr.

Areco Direct utgör koncernens grossistverksamhet med försäljning och distribution inom affärsområdena Byggplåt, Ventilation och Handelsstål. På ett par år har Areco Direct expanderat sin verksamhet från två till tio etableringar och har nu en geografisk täckning från södra Sverige upp till Mälardalen.

Publicerat den 16 augusti 2017