Historia

Det var Bertil Areskog som på 1950-talet startade Areco som en ren skrothandel. Sedan dess har företaget genomgått en stor utveckling och skiftat fokus. Idag köper vi in stora volymer stål från de främsta stålverken och har flera fabriker för byggplåtsproduktion samt egna distributionskanaler. För 35 år sedan hade Areco ett fåtal anställda och en omsättning på 50 miljoner. Idag sysselsätter vi 160 personer inom 10 bolag med en omsättning på omkring 1 miljard kronor. Från att ha haft ett lokalt fokus omfattar Arecos verksamhet nu en bred marknad i Europa. Det har varit en fantastik utveckling, där vi växt ekonomiskt och samtidigt breddat vår kunskap.
Trelleborgs Skrotaffär

Trelleborgs Skrotaffär

Historia

1944
Det privatägda bolaget Trelleborgs Skrotaffär AB grundas i Trelleborg.

1950
Familjen Areskog förvärvar Trelleborgs Skrotaffär AB. Bertil Areskog och hans bror Bengt utvecklar företaget till att bli en av de största återvinnings- och rivningsföretagen i södra Sverige.

1954
Filialen Metallexport AB grundas i Lund.

Bertil Areskog

Bertil Areskog

1958
Industriskrot AB grundas av Bertil Areskog, 500 meter från det nuvarande huvudkontoret.

1974
Ett dotterbolag till Industriskrot AB grundas för att sälja återvinningsbara produkter så som balk och maskiner. Ett partnerskap med Thysells AB i Anderslöv (nuvarande Ruukki) inleds. Industriskrot AB tar hand om deras skrot samt sekundaprodukter och blir samtidigt en återförsäljare för deras prima sortiment. Det är ett första steg mot att bli ett handelsföretag i byggindustrin. 

Bertil, Peter och Stefan Areskog

Bertil, Peter och Stefan Areskog

1978-1980
Bertil Areskogs söner, Peter och Stefan, börjar arbeta inom företaget. Peter bygger upp ett internationellt närverk för export medan Stefan ansvarar för den lokala verksamheten.

1989
Företaget byter namn till Areco.

1993
Bertil Areskog lämnar Areco och hans söner tar över företaget. Peter Areskog utses till Arecos VD.

1995
Mälarplåt AB, som senare blir en del av Areco, förvärvas för att bli en återförsäljare av stål- och plåtprodukter. 

Areco i Polen

Areco i Polen

1997
Areco startar sin första fabrik för profilerad tak- och väggplåt genom ett leasingavtal med den polska partner Gama LG. Ett samarbete med asiatiska stålverk inleds, vilket senare blir en av hörnpelare i verksamheten.

Globax rivning i Landskorna

Globax rivning i Landskorna

1998
En separat rivningsavdelning, som senare blir Globax AB, grundas i Helsingborg.

Gamla TP104 profileringslinje

Gamla TP104 profileringslinje

1999
Areco förvärvar den polska partnern Gama LG, som får namnet Areco Sweden. Samtidigt startar Areco en egen produktion av tak- och väggplåt i Malmö.

2000
Areco förvärvar Profilplåt AB i Kil och inleder kontakt med SSAB. Areco börjar förvandlas från ett handelsföretag till en producent i konstruktions- och byggnadsbranschen.

2001
Areco säljer återvinningsverksamheten till Stena Metall AB, men behåller miljö- och rivningsentreprenad som en del av företaget Globax AB. 

2004
Areco flyttar sin produktion från Kil till nya lokaler i Malmö. Produktionen förläggs tillsammans med en ny försäljningsavdelning vid namn Areco Direct.  Areco Direct fokuserar på försäljning av byggnadsprodukter, konstruktionsstål och armering. Under 2004 uppgår Arecos omsättning till tio miljoner euro. 

Areco i Malmö

Areco i Malmö

2004-2008
En stor internationell expansion av företaget inleds genom leasingavtal för profileringsmaskiner till flera utländska partners. Areco förser sina parters med både råmaterial och färdiga produkter med kort leveranstid. En ny fabrik byggs i Malmö för att hantera företagets expansion.

2005
Arecos egendom i Malmö expanderar när ett modern coillager byggs.

2008
Stefan Areskog lämnar företaget och Peter blir ensam ägare av Areco.

2009
Areco flyttar sitt råvarulager från Malmö till Helsingborgs hamn för att öka lagrets kapacitet till 25 000 ton.

2010
Areco startar ett bolag i Kragerö, Norge.

Arecos reception i Malmö

Arecos reception i Malmö

2012
Areco investerar 10 miljoner euro i en fabrik för produktion av ett eget takavvattningssystem. Produkterna lanseras under namnet Caracol, inspirerat av ett Brasilianskt vattenfall.

2013
Areco bygger ett nytt huvudkontor i Malmö för att hantera företagets stora expansion.

2014
Areco utvecklar egna svenska distributionskanaler under namnet Areco Direct. Som en del av utvecklingen förvärvas Lundberg & Kullberg AB, NS Håltagning AB samt Tonito Plåtgrossisten AB. Areco har under 2014 åtta distributionskanaler i Sverige. Dansk Profilteknik förvärvas för att producera tak- och väggplåt för den danska och tyska marknaden.

2015
Företaget delas upp i moderbolaget Areco Steel och de fyra divisionerna blir Areco Metals, Areco Profiles, Areco Direct och Areco Contractor. Alla dotterbolag är en del av och marknadsförs inom Areco-koncernen. Koncernen producerar cirka 6,5 miljoner kvadratmeter av tak- och väggplåt samt hanterar cirka 100 000 ton stål. Under 2015 hoppas Areco kunna uppnå en omsättning på 1 miljard SEK.