Areco Properties

Vi på Areco Properties fokuserar på att förvalta Areco’s befintliga industrifastigheter samt att förvärva och utveckla nya objekt. Vi försöker så långt det är möjligt anpassa fastigheterna och lokalerna efter kundernas behov och önskemål. Areco bygger gärna om, förbättrar och optimerar tillsammans med sina hyresgäster.

FAKTA

Omsättning: 20 Mkr
Anställda: 3

Huvudkontor:
Vinkelgatan 13
21124 Malmö

Areco Properties

Areco Properties fokuserar på att förvalta Areco’s befintliga industrifastigheter samt att förvärva och utveckla nya objekt. Vi försöker så långt det är möjligt anpassa fastigheterna och lokalerna efter kundernas behov och önskemål. Vi bygger gärna om, förbättrar och optimerar tillsammans med våra hyresgäster.

Vi har arbetat fram ett unikt helhetskoncept för våra kunder med skräddarsydda lösningar. Genom vårt systerbolag Areco Contractor har vi idag specialistkunskap inom rivning, håltagning, marksanering och miljöområdet, en kompetens vi använder vid köp av industritomter och rivningsobjekt.

Inom Areco finns också en hög ingenjörskompetens där våra tekniker genomför konstruktionsarbete för både interna och externa projekt. Ett kontinuerligt arbete pågår för optimal flexibilitet och kundanpassning av våra befintliga och framtida fastigheter.

I dagsläget har vi ett bestånd av lediga industri- och lagerlokaler samt kontor, butiker och tomtmark framför allt koncentrerade i Malmö och i Helsingborg.

Genom vår samlade kunskap och mångårig erfarenhet inom byggindustrin och fastighetsmarknaden har vi allt som krävs för att förbättra de fastigheter vi förvärvar och äger samt att tillgodose våra hyresgäster och kunder med god service.

Relaterad information