Areco Profiles

Bland Nordens största producenter av byggplåt för tak- och väggprofiler, takpannor och tillbehör. Tillverkning av takavvattningsprodukter. Två fabriker i Malmö, en i vardera Lipiany i Polen, Somero i Finland och Terndrup i Danmark för marknaderna i norra Europa.

FAKTA

Omsättning: 655 Mkr
Anställda: 77
Var: Sverige, Danmark, Finland, Polen (Norge, säljkontor)

Huvudkontor:
Vinkelgatan 13
21124 Malmö

Areco Profiles

Råmaterialet kommer från certifierade och kvalitetsledande stålverk för att klara de högt ställda miljö- och kvalitetskraven. Tack vare hög kompetens vid inköp kan Areco Profiles klara de höga kraven och vara konkurrenskraftiga i fråga om pris.

Som ett resultat av Areco Profiles snabba utveckling har bolaget kunnat bygga upp egna fabriker med den senaste teknologin.  Areco Profiles moderna fabriker och logistiska lösningar medför en effektiv produktion med låg personalintensitet. 

Våra fabriker finns i Malmö, i Lipiany (Polen), i Somero (Finland) och i Terndrup (Danmark).

I Malmö har Areco Profiles sedan 2004 en fabrik för tillverkning av tak- och väggplåt, takpannor, lättbalk och plåtslageriprodukter. Här hanteras ca 4 miljoner m2. I Malmö finns sedan 2012 även en fabrik för produktion av av takavvattningsprodukter. I Malmö produceras produkter som distribueras i Norra Europa. 

I Terndrup, Danmark har Areco Profiles en tillverkningsenhet för tak- och väggplåt samt takpannor. Här hanteras 2 miljoner kvadratmeter för de danska, tyska och norska marknaderna.

Produktion för tak- och väggplåt finns även i Lipiany, Polen där 500 000 kvadratmeter produceras för den polska marknaden. 

Förutom tillverkning i egna fabriker arbetar Areco Profiles tätt ihop med partners. Företaget hyr ut profilverk och fungerar som en total distributör åt partnerföretagen. Sedan Areco startade sitt första profilverk år 1997 har bolaget växt snabbt och äger i dagsläget ett 40-tal profilverk.

Areco Profiles levererar ett komplett sortiment och har produkter för alla kunders behov och önskemål. Kunderna finns både inom industrin och den kommersiella sektorn i form av olika återförsäljare, profilörer, hallbyggare och byggvaruhus. Dessutom erbjuder den egna butikskedjan Areco Direct ett komplett sortiment av Areco Profiles produkter. Ett kontinuerligt arbete pågår för optimal flexibilitet och kundanpassning.

Inom Areco Profiles finns en hög ingenjörskompetens där teknikerna genomför konstruktionsberäkningar åt kunderna.

Tak- och väggplåt

Areco Profiles erbjuder klassiska lågprofiler tillsammans med trendiga mellanprofiler med en mycket bra bärighet och attraktiv design. Oavsett projektets storlek erbjuds enkla och ekonomiska lösningar. Profilerna är tillgängliga i olika plåttjocklekar, kulörer, oisolerade och isolerade. De produceras i valfria längder för att på bästa sätt passa kundernas önskemål.

Fasadprofilerna skapar en spännande arkitektur när de används tillsammans med andra byggmaterial. Beroende på profiltyp, beläggning och kulör är valmöjligheterna näst intill obegränsade. Precis som för takprofilerna kan väggprofilerna produceras i valfria längder.

Areco Profiles tillhandahåller även högprofiler, som idag är ett ingående element i konstruktionen för hallar och arenor. Högprofilen är fribärande på upp till tio meter och har på så sätt en hög täckningsbredd i förhållande till bärighet.

Areco Profiles har ett brett utbud av sandwichpaneler som med fördel kan användas som ytterväggar och tak, men också som innerväggar och innertak.  Det breda utbudet av profileringar och kulörer ökar variationsmöjligheterna för ett differentierat utseende.

Bandtäckningsplåt är ett tidlöst, formbart och exklusivt takmaterial. I händerna på plåtslagare blir planplåt ett vackert tak på byggnader där materialets stora flexibilitet, höga kvalitet och vackra utseende sätts i främsta rummet. Tunnplåten har en klassisk stil som passar både för eleganta sekelskifteshus och för moderna fastigheter.

Takpannor

Takpannorna förenar styrka med det eleganta, traditionella takets utseende. Profilernas lätta vikt bidrar till en enkel hantering och mindre tyngd på undertaket. Takpannorna finns i många kulörer.

Takavvattning

Areco producerar sedan 2012 ett komplett sortiment av takavvattningsprodukter under namnet CARACOL, inspirerat av ett vackert vattenfall i Brasilien.

Takavvattningssystemet är utformat för att estetiskt och funktionellt förenas med resten av taket. Produkten är av yppersta kvalitet, skapad för att hålla en hög prestanda. Många års samarbete med plåtslagare och andra branschaktörer har gett ovärderlig kunskap som hjälpt Areco att ta fram ett enkelt, effektivt och hållbart produktsystem.

I vår helautomatiserade produktionsanläggning för CARACOL i Malmö finns enbart de allra senaste verktygen och maskinerna från världsledande tillverkare. Samtliga produktionslinjer består uteslutande av datorstyrda, helautomatiska maskiner och robotar.

Lättbalk

Areco Profiles lättbalkar kombinerar lätt vikt och styrka i tak,  fasader och skiljeväggar. Den höga bärigheten gör det möjligt att öka avståndet mellan stommarna och lättbalksformaten är utformade för att passa i de vanligaste dimensionerna på isolering.

Tillbehör

Areco Profiles erbjuder alla sorters tillbehör i matchande färger och dimensioner till vårt övriga produktsortiment. Areco  producerar även standard- och specialbeslag för att kunderna ska kunna uppnå ett gott resultat. Tack vare vår höga kompetens vid inköp kan Areco Profiles alltid klara både de höga kraven och samtidigt vara prismässigt konkurrenskraftiga.