Areco Contractor

Specialiserad på miljövänlig rivning och andra experttjänster i genren så som håltagning och miljö consulting. Prisbelönt för varsam rivning av delar av ett 1800-talskomplex i Kristianstad där fasaden bevarades för Region Skånes nya regionkontor. Rev en av Sveriges mest förorenade platser, Klippans läderfabrik.

FAKTA

Omsättning: 112 Mkr
Anställda: 56
Var: Helsingborg

Huvudkontor:
Vinkelgatan 13
21124 Malmö

Areco Contractor

Areco Contractor använder sig alltid av den senaste tekniken och arbetssättet anpassas fortlöpande efter branschens lagar och regler. Areco Contractor utför kundernas uppdrag på ett korrekt och professionellt sätt.

Areco Contractors kundgrupp är bred. Företaget fokuserar främst på byggindustrin genom att stå till tjänst med specialistkunskap. Sätet finns i Helsingborg och företagets tjänster anlitas framförallt av byggbolag, större fastighetsbolag och kommuner i södra Sverige.

Med Areco Contractor får kunderna möjlighet att engagera Areco-koncernen i projekt hela vägen från rivning till återuppbyggnad.

Rivning

Areco Contractor river allt från privata villor till stora fabriker och offentliga byggnader. Både totalrivningar med maskin och selektiva rivningar inomhus genomförs.

Målsättningen för Areco Contractor är att minimera avfallet och nogsamt dokumentera hur alla restprodukter tas om hand. Vi sorterar ut det miljöfarliga avfallet och återvinner därefter allt utom gips och isolering. Bland annat återvinns betong som krossas och därefter används som förstärkning och utfyllnad.

Areco Contractors rivning av kvarteret Kristian IV i Kristianstad utsågs till Årets Rivningsprojekt 2014, ett pris som delas ut av tidningen Professionell Demolering i samband med branschmässan DEMCON. Projektet beskrevs som ett av årtiondets mest spännande, då Areco Contractor bevarade 150 längdmeter av de gamla fasaderna från slutet av 1800-talet och varsamt rev husen bakom. Det var ett komplicerat arbete som krävde stor försiktighet och noggrann planering.

Areco Contractor har även rivit Klippans läderfabrik, något som anses vara en av Sveriges mest förorenade platser. Dessutom fick Areco Contractor förtroendet att utföra rivningen av IKEA-byggnaden i Helsingborg och IKEAs hotell i Älmhult.

Håltagning

Utifrån våra kunders önskemål har verksamheten utökats med en håltagningsavdelning.  Areco Contractor erbjuder helhetslösningar inom håltagning, sågning och borrning i de flesta byggmaterial. Vi har dedikerade och professionella medarbetare och den senaste utrustningen.

Miljö Consulting

Areco Contractors miljöavdelning har välutbildad personal med en mycket hög kompetens och stor erfarenhet. Sanering av mark och byggnader utföres för att avlägsna alla förekommande miljö- och hälsofarliga material som till exempel asbest, PCB, PAH och tungmetaller. Areco Contractor gör även miljötekniska markundersökningar, fältmätningar och analyser i enlighet med myndigheternas krav.

Relaterad information